El Jimador BARTENDER CUP POLSKA – etapy eliminacyjne w MSBiS

Zapraszamy do udziału w regionalnych eliminacjach El Jimador Bartender Cup na terenie Polski.
Najbliższe odbędą się w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów: 2 listopada w Warszawie i 3 listopada  w Poznaniu.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są w Szkole.

Konkurs o Puchar Barmanów El Jimador po raz pierwszy zorganizowano, aby uczcić setną rocznicę Rewolucji Meksykańskiej, miało to miejsce 20 listopada 2010 roku w Barcelonie.

W tym roku w Londynie, odbędzie się druga edycja Konkursu – międzynarodowy finał.

Zdobywca Pucharu Barmanów El Jimador w nagrodę wybierze się w podróż życia do Casa Herradura, meksykańskiej ojczyzny trunków i legendarnego miejsca wytwarzania tequili El Jimador.

Marka El Jimador powstała w 1994 roku w Meksyku i już po 5 latach od wyprodukowania pierwszej butelki stała się najchętniej kupowaną tequilą w kraju. Nazwa trunku wzięła się od „Jimadores” – ludzi, którzy dzięki swojej niezwykłej wiedzy i doświadczeniu selekcjonują tylko gotowe do zbioru agawy. Tequila El Jimador powstaje w 100% z agawy. Region jej wyrobu oraz tradycyjny sposób produkcji czynią El Jimador najbardziej autentyczną tequilą na świecie. Casa Herradura to legendarne miejsce i jednocześnie jedna z najstarszych i najbardziej poważanych na świecie wśród destylarni produkujących tequilę.

El Jimador Bartender Cup Polska 2011

Regulamin konkursu.

O KONKURSIE

Organizatorem Konkursu El Jimador Bartender Cup Polska 2011 jest Brown- Forman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

Konkurs El Jimador Bartender Cup Polska 2011 jest Konkursem otwartym dla wszystkich profesjonalnych barmanów czynnie pracujących za barem spełniających odpowiednie warunki, przedstawione przez przedstawicieli BFP.

Konkurs El Jimador Bartender Cup Polska 2011 rozpoczyna się 14 października 2011 r. i będzie trwał do 9 listopada 2011 r. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie do 15 listopada 2011 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź odrzucenia uczestnika, receptury lub nazwy koktajlu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych elementów konkursowych bez wcześniejszego poinformowania uczestników.

Każdy uczestnik przedstawia stworzoną przez siebie oryginalną recepturę konkursowych koktajli w czasie i w formie wyznaczonej przez organizatora.

Wszystkie receptury powinny być stworzone na potrzeby konkursu El Jimador Bartender Cup Polska 2011.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania receptur, nazw i zdjęć wszystkich koktajli stworzonych do celów konkursu El Jimador Bartender Cup Polska 2011. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania wizerunku uczestników konkursu na potrzeby promocji konkursu i marki El Jimador.

Treść regulaminu Konkursu dostępna jest u regionalnych przedstawicieli Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Jednocześnie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 22 515 02 17.

ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenia do konkursu odbywają się przez wymienionych poniżej regionalnych przedstawicieli Organizatora:

 • Maciej Kucab
 • Iga Loska
 • Michał Piekulski
 • Anna Policka
 • Michał Wieteska
 • Magdalena Orlicz
 • Piotr Sarga
 • Adam Litwin
 • Anna Sosnowska
 • Grzegorz Trzaskowski
 • Błażej Kasztelan

2. Osoby, które zgłoszą się do konkursu, otrzymają od regionalnych przedstawicieli Organizatora datę i miejsce przeprowadzenia konkursu.

3. Podczas konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest do skomponowania koktajlu w trzech kategoriach:

a) Long drink – drink alkoholowy podany w szklankach typu Collins lub innych
wysokich szklankach o pojemności ok. 0,34 L.

b) Cocktail – drink alkoholowy serwowany w kieliszkach do martini o
(pojemność ok. 0,21 L).

c) Cool Shot – serwowany w kieliszkach o pojemności ok. 0,05 L

4. Każdy koktajl zgłoszony do konkursu musi być sporządzony na bazie tequili El Jimador (Blanco, Reposado). Tequile El Jimador zapewnia regionalny przedstawiciel Organizatora.

5. Każdy koktajl zgłoszony do konkursu musi mieć oryginalną recepturę, która do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będzie nigdzie rozpowszechniona.

6. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć receptury koktajli regionalnym przedstawicielom Organizatora na 3 dni przed konkursem.

7. Uczestnicy konkursu będą zobowiązani do przygotowania poszczególnych jednego  drinka (long drink) w czasie nie przekraczającym pięciu [5] minut.

8. Składniki muszą być określone w mililitrach bądź centylitrach (cl) i cyframi (a nie słowami) oraz/lub kroplach czy chlustach.

9. Objętość alkoholu w koktajlu konkursowym nie może przekraczać 50 ml.

10. Maksymalna ilość składników dla każdej kategorii (alkoholowych i niealkoholowych) wynosi sześć [6], włączając w to krople czy chlusty, nie włączając w to lodu i dekoracji.

11. Składniki muszą być odmierzane za pomocą miarki barmańskiej.

12. Każdy koktajl musi być sporządzony z produktów własnych, jednak
powszechnie dostępnych w sprzedaży.

13. Dekoracja powinna składać się z jadalnych składników takich jak owoce, zioła, warzywa itp.. Wszelkie dekoracje uczestnicy konkursu powinni przygotować w trakcie jego trwania. Żaden wcześniej przygotowany element dekoracji nie będzie dopuszczony. Dekoracja umieszczona wewnątrz drinka traktowana jest jako składnik.

14. Organizator nie zapewnia szklanek.

15. Organizator nie zapewnia sprzętu barmańskiego służącego do przygotowania konkursowych koktajli. Sprzęt uczestników konkursu nie może posiadać logotypów innych firm.

16. Drinki przygotowywane w konkursie powinny być opracowane i podane zgodnie z zasadami IBA.

OCENA

1.   Uczestników oceniać będą regionalni przedstawiciele Organizatora oraz profesjonalni   barmani nie biorący udziału w Konkursie.

2.  Podczas konkursu sędziowie oceniać będą koktajle według kryteriów:

 • SMAK (aromat, tekstura, wykorzystanie tequili El Jimador) – Od 0 do 70 pkt.
 • WYGLĄD (istotne są dekoracje i elegancja podania) – Od 0 do 20 pkt.
 • NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB HISZPAŃSKIM
  (jest intrygująca, czy zachęca do zamówienia drinka?) – Od 0 do 10 pkt.

3. Na ostateczny wynik wpływa suma punktów uzyskanych za wszystkie trzykoktajle.

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch, lub więcej uczestników konkursu, Organizator przewiduje przeprowadzenie dodatkowego testu kompetencyjnego z wiedzy o produktach z rodziny El Jimador, przeprowadzony  on będzie przez przedstawicieli BFP.

5. Barman, który podczas konkursu uzyska największą ilość punktów będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym konkursie El Jimador Bartender Cup, który odbędzie 21 listopada 2011 roku w Londynie. Organizator konkursu pokrywa koszt przelotu w obie strony i pobytu zwycięzcy konkursu  El Jimador Bartender Cup Polska 2011 w Londynie w dniach od 21 do 23 listopada 2011 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są w MSBiS.