Zastrzeżenia Prawne

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów

Strona główna

© 2002-2017 MSBiS – wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzeżenia prawne

Witamy na stronie MSBiS.com . Korzystanie z serwisu (otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.

Niezaakceptowanie ich uniemożliwia korzystanie z witryny MSBiS.com .

I. Prawa autorskie

Zawartość witryny (teksty, grafiki, multimedia, loga, ikony, obrazki, wszelkie elementy graficzne) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów oraz firm od niej zależnych. Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

II. Licencje i dostęp do serwisu

Zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu tylko w celach prywatnych, bez możliwości pobierania lub zapisywania stron (innego niż cache’owanie), dokonywania ich modyfikacji lub podziału (poza przypadkami, kiedy MSBiS.com wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie). Powyższa licencja nie zezwala na:

– odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości;

– pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, danych handlowych (cen), dowolnego, pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu;

– eksplorację danych, wykorzystywanie robotów lub innych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych.

Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów. Nie zezwala się na ramkowanie serwisu lub zastosowanie techniki ramkowania i wykorzystanie w takiej prezentacji znaków handlowych, loga lub innych informacji, będących własnością Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (zdjęć, obrazków, tekstów, budowy, układu i kształtu stron) bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy. Nie zezwala się na wykorzystanie metatagów lub innych znaczników – ukrytych ciągów znaków lub tekstów z nazwą lub znakami handlowymi firmy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów bez jej uprzedniego pisemnego zezwolenia.

Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu „Witaj”, o ile nie przedstawia on firmy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób.Nie zezwala się na wykorzystanie logo MSBiS, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością firmy jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów.
Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy. Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu – przez działania hakerskie – do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.