Zrealizowane projekty

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów od wielu lat zaangazowana jest w realizację projektów finansowanych ze środków europejskich.

Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej gastronomii: barmańskie, kelnerskie, sommelierskie i inne.

W latach 2006-2007 zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Akademia Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (I) realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6 “Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”.

Projekt stawiał sobie za cel wyszkolenie profesjonalnych barmanek i przygotowanie młodych kobiet do podjęcia nowego zawodu, a także zwalczanie stereotypów kulturowych często utrwalanych przez same kobiety opierających się na założeniu, że istnieje “praca tylko dla kobiet” oraz “praca tylko dla mężczyzn”. Projekt skierowany był do absolwentek szkół gastronomicznych z całej Polski oraz absolwentek innych typów szkół, które wyrażały chęć udziału w szkoleniach, a zakres ich wiedzy z podstaw gastronomii pozwalał na pełne wykorzystanie przekazywanych informacji.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem 137 osób otrzymało 199 zaświadczeń potwierdzających potwierdzających podniesienie swoich kwalifikacji.

Pozostała działalność MSBiS w ramach szkoleń finansowanych ze środków europejskich:

Na zlecenie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w latach 2004 – 2008 prowadziliśmy szkolenia w ramach kilku Projektów.

Na przestrzeni ostatniej dekady przeszkoliliśmy setki osób na zlecenia takich instytucji jak: Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Polska Akcja Humanitarna, Fundacje i inne organizacje pozarządowe oraz jako podwykonawca Centrum Edukacyjnego w ramach projektu ze środków europejskich.

Referencje od powyższych instytucji znajdują się do wglądu w siedzibie Szkoły w Warszawie.