Z uwagi na łatwość podjęcia pracy oraz duże możliwości zarobkowe, najczęściej wybieranym kierunkiem pracy za granicą jest gastronomia. Ze względu na wysokie kwalifikacje, ukończone Szkolenia i Kursy, pracodawcy za granicą chętnie zatrudniają obcokrajowców.

Hiszpania, Grecja, Włochy czy Cypr to państwa, w których bez problemu znaleźć można pracę w barach, klubach, hotelach i restauracjach. W większych kurortach, gdzie sezon wakacyjny trwa cały rok wystarczy znajomość języka angielskiego. Niemcy, Irlandia i przede wszystkim Wielka Brytania to kraje najczęściej wybierane przez „emigrantów zarobkowych”.

Poniżej prezentujemy ogólne zasady dostępu do rynków pracy Unii Europejskiej.

Obywatele wszystkich państw UE/EOG, podejmujący legalną pracę w innym państwie członkowskim, mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy lokalni. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na obywatelstwo jest zakazana. 

Państwa, w których nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na pracę przez obywateli Polski.

Obywatele polscy mają pełną swobodę przemieszczania się jako pracownicy do wszystkich nowych państw członkowskich UE/EOG, z wyjątkiem Malty.

Oznacza to, że bez konieczności uzyskiwania żadnych zezwoleń na pracę i na zasadach takich samych jak obywatele tych państw, można podjąć pracę w następujących krajach:

Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Słowacja
Słowenia
Węgry
Bułgaria (od 1 stycznia 2007r.)
Rumunia (od 1 stycznia 2007r.)

Ponadto spośród "starych" państw członkowskich UE/EOG, swoje rynki pracy dla obywateli Polski zdecydowały się całkowicie otworzyć następujące kraje: 

Szwecja (od 1 maja 2004r.)
Wielka Brytania (od 1 maja 2004r.)
Irlandia (od 1 maja 2004r.)
Hiszpania (od 1 maja 2006r.)
Portugalia (od 1 maja 2006r.)
Grecja (od 1 maja 2006r.)
Finlandia (od 1 maja 2006r.)
Islandia (od 1 maja 2006r.)
Włochy (od 27 lipca 2006r.)
Holandia (od 1 maja 2007r.)
Luksemburg (od 1 listopada 2007r.)
Francja (od 1 lipca 2008r.)
Begia (od 1 maja 2009r.)
Dania (od 1 maja 2009r.)
Niemcy (od 1 stycznia 2011r.)
Austria (od 1 maja 2011r.)

Poniżej znajduje się lista państw UE, w których wymagane są pozwolenia na pracę dla obywateli Polski, przy czym Norwegia zdecydowała się na częściowe otwarcie swoich rynków w tych zawodach i sektorach, w jakich brak własnej siły roboczej jest najbardziej odczuwalny. W Norwegii i na Malcie pozwolenia na pracę są wydawane w sposób "automatyczny".

Liechtenstein
Malta
Norwegia

Zgodnie z przepisami Traktatu Akcesyjnego, okresowe ograniczenia w dostępie do rynków pracy państw UE/EOG dotyczą pracowników, tj. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie mają zastosowania natomiast do osób samozatrudnionych, czyli świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: http://www.eures.praca.gov.pl/