KONKURS „WLEPIAMY NAGRODY!” – II Edycja

Do wygrania: BLENDER BAROWY Hamilton Beach HBB908 od firmy APS Polska, ZESTAWY SPRZĘTU BARMAŃSKIEGO, VOUCHER MSBiS na dowolne Szkolenie lub GADŻETY Z NASZEJ KOLEKCJI.

Wlep MSBiS, my WLEPIAMY NAGRODY!
Edycja II – ZAKOŃCZONA

PRZEJDŹ DO STRONY KONKURSU na Facebooku! lub od razu PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZABAWY

REGULAMIN KONKURSU

(II EDYCJA)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „WLEPIAMY NAGRODY” zwany dalej: „KONKURSEM”.

2.     KONKURS rozpoczyna się 1 sierpnia 2011 r. i kończy 31 października 2011 r, z możliwością zmiany terminu.

3.     Organizatorem KONKURSU jest Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów (MSBiS),  www.msbis.cfolks.pl.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     W KONKURSIE mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat , zaakceptowały warunki i regulaminu oraz nie są pracownikami MSBiS.

2.     W KONKURSIE mogą wziąć udział osoby, które „Lubią”-  znajdują się w gronie fanów strony MSBiS na portalu facebook: www.facebook.com/MSBiScom oraz wyraziły zgodę na uruchomienie aplikacji „WLEPIAMY NAGRODY!”
znajdującej się pod adresem http://apps.facebook.com/wlepiamy_nagrody.

3.      Zadaniem Uczestnika KONKURSU (Autora zdjęcia) jest pobranie naklejki konkursowej w jednej z siedzib MSBiS oraz wykonanie zdjęcia:  kompozycji dowolnie wybranego pleneru bądź wnętrza z wykorzystaniem w/w naklejki, a następnie dodanie jej do galerii aplikacji „WLEPIAMY NAGRODY”.

4.      Zadaniem Uczestnika KONKURSU (głosującego) jest oddanie głosu na maksymalnie 3 różne zdjęcia zamieszczone w galerii konkursowej, z wyłączeniem zdjęć własnego autorstwa- jeśli takie zostało dodane.

5.     Aby otrzymać możliwość oddania większej od 3 liczby głosów, należy wysłać zaproszenie do większej od 3 liczby znajomych.

6.     Nagrodzeni zostaną Autorzy zdjęć (3 osoby), których prace uzyskają największą liczbę głosów.

7.     Nagrodzonych zostanie 6 osób, które wzięły udział w głosowaniu.

8.     Jedna osoba biorąca udział w KONKURSIE może zostać zwycięzcą 1 raz. Osoby, które wygrały już 1 raz, będą pomijane na liście zgłoszeń konkursowych w wypadku realizacji kolejnych edycji KONKURSU.

9.    3 zdjęcia, które otrzymały największą liczbę głosów w I EDYDYCJI KONKURSU zostają przeniesione z galerii aplikacji KONKURSU „WLEPIAMY NAGRODY” do zdjęć na stronie (fan page) aplikacji KONKURSU pod adresem: www.facebook.com/KonkursMSBiS.WlepiamyNagrody i nie biorą udziału w głosowaniu II EDYCJI KONKURSU.
Pozostałe (nienagrodzone) zdjęcia zamieszczone w trakcie I EDYCJI KONKURSU pozostają i biorą udział w głosowaniu wraz z nowo zamieszczanymi zdjęciami.

§ 3
NAGRODY

1.   Nagrodami w KONKURSIE są:

  • Dla Autora zdęcia, które otrzyma największą liczbę głosów: ZESTAW SPRZĘTU BARMAŃSKIEGO oraz Blender Barowy Hamilton Beach HBB908 ufundowany przez firmę APS Polska.
  • Dla Autora zdjęcia, które otrzyma drugą z kolei największą liczbę głosów: ZESTAW SPRZĘTU BARMAŃSKIEGO oraz zestaw promocyjny w postaci gadżetów tj. torby i kubka MSBiS.
  • Dla Autora zdjęcia, którego liczba otrzymanych głosów uplasuje się na 3 pozycji: zestaw promocyjny w postaci gadżetów tj. torby i kubka MSBiS.
  • Dla 1 osoby wylosowanej spośród wszystkich biorących udział w głosowaniu: VOUCHER na DOWOLNIE WYBRANE SZKOLENIE znajdujące się w ofercie MSBiS. Nagroda powinna zostać zrealizowana w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
  • Dla 5 wylosowanych osób, które wzięły udział w głosowaniu poprzez oddanie głosu na maksymalnie 3 zdjęcia z konkursowej galerii: zestawy promocyjne w postaci gadżetów tj. torby i kubka MSBiS.

2.       Warunkiem odbioru nagród jest posiadanie ważnego dowodu potwierdzającego tożsamości.

3.       Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 dni od zakończenia KONKURSU.

4.       Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub ich równowartość pieniężną.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.      Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, danych teleadresowych.

2.      Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu oraz w związku z wydaniem nagród.

3.      Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia niniejszego Konkursu, realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      MSBiS przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z prac otrzymanych w ramach KONKURSU na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania dowolną techniką , także na potrzeby promocji i reklamy.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie KONKURSU w każdym momencie. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad KONKURSU, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator

3.      Przystąpienie do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgodnie z regulaminem w dniu 31 października 2011 zakończyła się II Edycja KONKURSU MSBiS „WLEPIAMY NAGRODY!”

wyniki prezentują się następująco:

1. Autorem zdjęcia, które uzyskało największą liczbę głosów jest:

– Ania Kamińska (164 głosy)

i otrzymuje ZESTAW SPRZĘTU BARMAŃSKIEGO MSBiS oraz Blender Barowy Hamilton Beach HBB908 od firmy APS Polska.

2. Autorem zdjęcia, które uzyskało drugą z kolei największą liczbę głosów jest:

– Julia Kubicka (121 głosów)

i otrzymuje ZESTAW SPRZĘTU BARMAŃSKIEGO oraz zestaw promocyjny w postaci gadżetów tj. torby, frotki i kubka MSBiS.

3. Autorem zdjęcia, które otrzymało trzecią z kolei największą liczbę głosów jest:

– Przemek Turek (47 głosów)

i otrzymuje zestaw promocyjny w postaci gadżetów tj. torby, frotki i kubka MSBiS.

4. Osobą wylosowaną spośród wszystkich biorących udział w głosowaniu, która otrzymuje VOUCHER na DOWOLNIE WYBRANE SZKOLENIE znajdujące się w ofercie MSBiS jest:

– Mateusz Leszczyński

5. Pozostałymi pięcioma wylosowanymi osobami, które wzięły udział w głosowaniu poprzez oddanie głosów na zdjęcia z konkursowej galerii są:

– Sonia Ziętek

– Piotr Rozmus

– Marzena Skrzypczak

– Michał Popis

– Wojtek Knopt

wyżej wymienione osoby otrzymują zestawy promocyjne w postaci gadżetów tj. torby, frotki i kubka MSBiS.

Warunkiem odbioru nagród jest posiadanie ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość.

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 dni od zakończenia KONKURSU.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub ich równowartość pieniężną.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY W TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU JUŻ WKRÓTCE.