Savoir-vivre kelnera – sztuka trudna, lecz niezbędna w zawodzie

Kelner jest wizytówką swojego miejsca pracy. Powinien wykazywać się wysoką kulturą osobistą, wiedzą odnośnie serwowanych dań oraz doskonałą jakością obsługi kelnerskiej. Podstawowe zasady savoir-vivre’u ma okazję poznać podczas kursu kelnerskiego. Będą one obejmować normy w obsłudze klienta, formy zachowania, sposób podawania posiłków oraz zwyczaje obowiązujące w restauracji.

Savoir-vivre na kursie kelnerskim

Zasady savoir-vivre’u to priorytetowy element na każdym kursie, skierowanym dla obecnych i przyszłych kelnerów. Podczas niego przekazywane są informacje o obowiązkach i zasadach zachowania w miejscu pracy. Na szkoleniu kelnerzy są zapoznawani z regułami grzecznościowymi oraz metodami zaspokajania potrzeb gości w taki sposób, by skłonić ich do ponownego odwiedzenia restauracji.

Zgodnie z zasadami obsługa kelnerska odpowiada za przygotowanie strefy swojej działalności: kontrolę stanu stołów i dekoracji, uzupełnienie przypraw na stolikach oraz sprawdzenie zapasu czystych sztućców i obrusów. Zasady kelnerstwa wykładane na kursie omawiają kwestię jak najszybszej i starannej obsługi gości. Zadaniem kelnera jest przywitanie ich w drzwiach wejściowych oraz przydzielenie odpowiedniego stolika, zgodnego z potrzebami klientów. Ważnym elementem jego pracy będzie przyjęcie i dostarczenie zamówienia oraz bieżące prowadzenie rachunków klientów. Profesjonalny kelner będzie umiał zająć gości tematyczną rozmową, przedstawiając specjalność kuchni, doradzając w kwestii doboru dań oraz informując o ewentualnych alergenach. Podczas szkolenia zostanie zaznajomiony z podstawowymi metodami usługiwania gościom – francuską, niemiecką i angielską oraz czynnościami wykonywanymi z prawej lub lewej strony klienta, takimi jak podawanie menu, serwowanie dań czy napojów.

Każdy profesjonalny kelner powinien w swojej pracy kierować się regułami savoir-vivre’u. Poprawne zwracanie się do klientów, ich obsługa zgodna ze sztuką kelnerską oraz znajomość zwyczajów sprawią, że każdy gość poczuje się wyjątkowo, chętnie powróci do lokalu i będzie polecał go innym.