Kurs barmański za darmo, czyli kto może dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy

Podjęcie pracy w zawodach specjalistycznych, takich jak praca na barze, wymaga pewnego poziomu wiedzy i umiejętności. By podjąć pracę w wymarzonym zawodzie, potrzebujesz odpowiedniego szkolenia. Kursy zależnie od poziomu zaawansowania stają się bardziej kosztowne, jednak istnieje możliwość finansowania szkolenia ze środków Funduszu Pracy.

Kto może uzyskać finansowanie z Urzędu Pracy?

Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, przysługuje Ci prawo do dofinansowania szkoleń. Szkolenia mają na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do wykonywania pracy. Szkolenia w szczególności przysługują w przypadku: braku kwalifikacji do wykonywania zawodu, konieczności zmiany zawodu lub uzupełnienia kwalifikacji oraz utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie. Posiadając dokument  potwierdzający umiejętności, po ukończeniu kursu barmańskiego, umocnisz swoją pozycję na rynku pracy. Zdobędziesz również dostęp do ofert zatrudnienia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, a również prywatny pracodawca pozytywnie spojrzy na Twoją kandydaturę.

Spełnij marzenie i rozpocznij pracę jako barman

Urząd Pracy oferuje możliwość rozpoczęcia szkolenia na wniosek osoby bezrobotnej. Nie trzeba więc czekać na ofertę szkolenia oferowanego przez wspomniany urząd. Wystarczy złożyć wniosek z uzasadnieniem celowości szkolenia, by uzyskać dofinansowanie na szkolenie indywidualne. Urząd Pracy powinien pozytywnie rozpatrzyć taki wniosek, jeśli dobrze uargumentujesz prośbę. Warunkiem finansowania szkolenia z Funduszu Pracy jest koszt szkolenia, który nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie trzech lat.

Przejście odpowiedniego dla swojego poziomu umiejętności kursu barmańskiego, ułatwi znalezienie pracy w zawodzie. Wiele lokali wymaga doświadczenia lub podstaw w sztuce barmańskiej. Posiadając wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie kursu barmańskiego, zwiększysz swoją szansę na zdobycie pracy w wymarzonym zawodzie barmana.