Jak Covid-19 zmieni kelnerstwo?

Pandemia koronawirusa odbija się na każdej branży. Jedną ze gałęzi gospodarki, która szczególnie narażona jest na straty, jest branża gastronomiczna. Właściciele restauracji muszą znacząco zmienić reguły funkcjonowania, co w dużym zakresie stawia pod znakiem zapytania pracę kelnerów. Jak przez Covid-19 zmienią się zasady kelnerstwa?

Przede wszystkim – większa dbałość i higienę

Praca kelnera w warunkach pandemii będzie jeszcze trudniejsza niż zazwyczaj. Przede wszystkim kelnerzy będą zmuszeni do obsługi gości wyłącznie w maseczkach ochronnych. Ponadto, będą musieli założyć ją minimum od momentu pierwszego kontaktu z wydawanym posiłkiem, by ewentualnie uniknąć ryzyka przeniesienia go na posiłku.

Ponadto, zasady kelnerstwa będą musiały opiewać na znacznie większą troskę o aspekty higieniczne ich pracy. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością dezynfekcji rąk za każdym razem, gdy kelner odbierze zastawę stołową od gości. Ponadto, konieczna jest dezynfekcja stolika i miejsc siedzących obligatoryjnie za każdym razem, gdy gość lokalu już go opuści.

Być może nawet po ustąpieniu epidemii kelnerzy będą musieli przestrzegać wielu reguł znanych z czasów pandemicznych. Goście restauracji mogą również przywiązywać większą uwagę do warunków higienicznych w lokalu.

Zmiana organizacji pracy

Co więcej, dziś konieczne jest zorganizowanie pracy zmianowej u pracowników, by zespoły nie stykały się ze sobą. W przypadku, gdyby jeden z pracowników był zakażony koronawirusem, automatycznie mogłoby to wiązać się z zarażeniem całego zespołu i faktycznym sparaliżowaniem działalności restauracji.

Również w związku z tym, że sytuacja minimalizuje zakres obowiązków wykonywanych przez kelnerów (np. w związku z możliwością zamawiania dań tylko na wynos), kelnerzy muszą uzyskać nowe kompetencje pozwalające im na pracę w restauracji. Zasady kelnerstwa powinny przewidywać, że kelner będzie również mógł pełnić funkcję dostawcy (powinien więc przejść kurs na prawo jazdy), skutecznie pomagać na kuchni lub przywozić towar. Być może pracodawcy zaczną zwracać więcej uwagi na dodatkowe umiejętności kandydatów na stanowisko kelnerskie. Nauczeni doświadczeniem będą chcieli zatrudniać pracowników jak najbardziej elastycznych.

Trudne czasy dla restauracji

Niestety okres pandemii koronawirusa jest bezwzględny dla gospodarki, w tym także dla branży gastronomicznej. Aby zachować pełnię bezpieczeństwa w restauracji, powinny obowiązywać w niej rozszerzone wymogi sanitarne. Co więcej, kelnerzy powinni aktywnie brać udział w życiu całej firmy, aby utrzymać swoje zatrudnienie – choćby miało to wiązać się np. z dodatkowymi pracami na kuchni czy z dowożeniem posiłków do klientów.