– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA –

O projekcie

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów ma zaszczyt zaprezentować projekt pod nazwą „Akademia Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów III” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt AMSBiS III stawia sobie za cel poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dostarczanie na rynek pracy tak rzadko obecnie spotykanych profesjonalnych barmanów i kelnerów.
Kolejnym celem naszego projektu jest rozwinięcie u beneficjentów umiejętności interpersonalnych, aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji i motywacji.

Branża gastronomiczna jest wciąż rozwijającym się sektorem oferującym zatrudnienie osobom dobrze przygotowanym do pracy.

Dla młodych ludzi, którzy nie rozpoczęli jeszcze swojej pracy zawodowej lub mają problemy z jej kontynuowaniem, gastronomia okazać się może początkiem nowej drogi. Daje ona szanse na wysokie zarobki, pracę w ciekawym miejscu i codziennie nowe kontakty towarzyskie.

Wieloletnie doświadczenie śmiało pozwala nam twierdzić, iż osoby które ukończą nasze szkolenia, zyskają nie tylko gruntowne przygotowanie do zawodu, ale także pewność swoich kwalifikacji. Wkraczając na rynek pracy, bez trudu zdobędą zatrudnienie i będą kontynuować rozwój osobisty oraz profesjonalny.

W odniesieniu do każdego uczestnika projektu przewidziano następujące instrumenty wsparcia:

  • Szkolenie Barmańsko-Kelnerskie obejmujące 80 godzin szkoleniowych (10 dni roboczych)
  • Diagnoza osobowościowa uczestników
  • Zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej
  • Kształtowanie postawy pro-aktywnej

Uczestnicy Szkoleń otrzymają także, bezzwrotne materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie.

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, a w szczególności:

  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
  • młodzież w wieku 18-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym

Dowiedz się więcej:

 

Projekt realizuje:

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów
ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa
www.msbis.com

– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA –