– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA –

O projekcie

Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów ma zaszczyt zaprezentować projekt pod nazwą  „Akademia Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów II” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt AMSBiS II stawia sobie za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie 300 Beneficjentów pracujących w branży gastronomicznej (kelnerzy, barmani oraz inne osoby pracujące na stanowiskach pomocniczych), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem kwalifikacji i umiejętności już posiadanych.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do osób zatrudnionych w sektorze gastronomicznym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, mieszkańców województwa mazowieckiego. Chcemy dostarczyć na rynek tak rzadko obecnie spotykanych profesjonalnych barmanów i kelnerów, którzy będą potrafili zmienić standardy obsługi gości odwiedzających województwo mazowieckie.

Celami szczegółowymi projektu w stosunku do Beneficjentów są:

  • Zdobycie nowych umiejętności z zakresu sztuki barmańskiej
  • Poznanie zachowań i oczekiwań konsumentów
  • Poznanie podstawowych technik barmańskich
  • Zdobycie nowych umiejętności sztuki kelnerskiej
  • Poznanie podstaw techniki i psychologii sprzedaży
  • Poznanie zasad obsługi klienta

Branża gastronomiczna jest wciąż rozwijającym się sektorem oferującym zatrudnienie osobom dobrze przygotowanym do pracy.

Śledząc światowe trendy oraz ruch turystyczny w Polsce należy spodziewać się, iż w krótkim czasie w naszych barach i restauracjach zagoszczą coraz bardziej wymagający klienci, a zatrudniany personel będzie wykwalifikowany, aby spełnić ich oczekiwania.

Wieloletnie doświadczenie śmiało pozwala nam twierdzić, iż osoby, które ukończą nasze szkolenia, zyskają nie tylko gruntowne przygotowanie do zawodu, ale także pewność swoich kwalifikacji.

W wyniku zaangażowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe było rozszerzenie proponowanych programów o elementy nieprezentowane dotychczas w naszym kraju. W doborze form i metod wsparcia opierano się na zasadzie dopasowania działania do zakładanych rezultatów oraz możliwości i potrzeb beneficjentów. Szkolenia prowadzone będą w oparciu o metody nauczania szkół amerykańskich. Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów jest pierwszą i jedyną szkołą w Polsce, która wykorzystuje te metody.

W odniesieniu do każdego uczestnika projektu przewidziano Szkolenie barmańsko kelnerskie obejmujące 80 godzin szkoleniowych (10 dni roboczych)

Uczestnicy Szkoleń otrzymają także bezzwrotne materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie.

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego, a w szczególności:

  • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, inne).
  • Osoby pełnoletnie będące pracownikami firm obsługujących ruch turystyczny w województwie mazowieckim (kelnerzy, barmani oraz inne osoby pracujące na stanowiskach pomocniczych).

– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA –