Adam Grądziel i Jakub Kozłowski – 15-lecie MSBiS – BarStars

Adam Grądziel i Jakub Kozłowski